Επικοινωνία 2018-02-24T16:15:59+00:00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Hotel Oceanis
Καλλιθέα Χαλκιδική 
Ελλάδα , 63077
+30 2374024226
+30 6932886231
hotel1oceanis@gmail.com
ΜΗ.Τ.Ε 09.38Κ.03.1Α02560.0