Επικοινωνία 2019-05-26T20:20:16+00:00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Hotel Oceanis
Καλλιθέα Χαλκιδική 
Ελλάδα , 63077
+30 2374024226
hotel1oceanis@gmail.com
ΜΗ.Τ.Ε 09.38Κ.03.1Α02560.0